Ordningsregler

Följande ordningsregler är framtagna i samarbete med de nordiska campingorganisationerna och är tillkomna för din och andra campares och besökares trevnad.


 •  Orsa Camping är en familjecamping och därför måste minst två personer i varje objekt vara minimum 20 år, detta gäller både för att hyra campingrutor eller boka stuga.
 • Utcheckning före kl. 12.00, därefter uttages ny dygnsavgift.
 • Inom campingområdet är fordonshastigheten begränsad till 20 km/h - tänk på att det finns många barn här!
 • Dagtid är fordonstrafik endast tillåten för boendegäster och servicepersonal. Efter klockan 24.00 är all motorfordonstrafik förbjuden. Vid sen ankomst, parkera utanför receptionen och checka in morgonen efter.
 • Tänk på brandrisken och placera ditt ekipage 4 meter från din granne. Elkablar får ej dras över väg och dragkroken måste riktas mot körbar väg. Vid incheckning får du skriftlig information om brandskyddsrutiner som råder.
 • Inom området råder eldningsförbud, använd egen grill eller de grillplatser campingen tillhandahåller när du ska grilla.
 • Anpassa ljudnivån så att övriga boendegäster kan sova ostört från kl. 23.00-07.00. Under denna period är enbart boendegäster på campingen behöriga att vistas på campingområdet.
 • Hjälp oss att hålla campingplatsen ren och skräpfri, använd sopbehållarna som finns inom området.
 • Campingvärden eller personal ansvarar inte för skador eller förlust av ägodelar.
 • Den som skadar byggnader, material eller andra campares ägodelar, eller bryter mot dessa ordningsregler, kan göras ersättningsskyldiga och avvisas.
 • Hundägare ombeds hålla sina hundar kopplade och inte rasta dem inom campingområdet. Vänligen plocka upp bajs och släng hundbajspåsar i avsdda behållare.
 • Då Orsa Camping är ansluten till SCR behöver du ett giltigt campingkort för att checka in, detta kan du köpa eller förnya i receptionen vid ankomst